top of page
Om studien

Varför görs FAST-CCTA?

I stora delar världen utgör patienter sökandes med bröstsmärta ungefär 10 procent av totala antalet på en akutmottagning och det är ett liknande mönster även i Sverige. Bland dessa patienter behöver vissa omedelbar vård på sjukhus för utredning  och/eller behandling, vissa kan gå hem utan uppföljande utredningar men en relativt stor andel, cirka 45 procent, kan återgå till hemmet med en planerad, så kallad subakut utredning, det vill säga inom ett par dagar till en vecka. Det finns flera alternativ lämpliga där olika metoder passar olika bra. 

En undersökning som på senare år genomgått stor teknisk utveckling har visat sig vara en säker metod för att utesluta kranskärlssjukdom som orsak till bröstsmärta. Den kallas skiktröntgen eller datortomografi (DT).

Det saknas dock större studier på denna metod avseende utredning i akutskedet varför vi nu genomför denna studie som heter FAST-CCTA.

.

medicine, age, support, health care and

OM STUDIEN

Medical%2520equipment.%2520In%2520the%25

Datortomografi av kranskärlen

  • Vid skiktröntgen transporteras patienten liggandes genom en stor ringliknande röntgenmaskin i cirka 10 sekunder

  • Används bland annat för att hitta förträngningar i de blodkärl som försörjer hjärtat, förträngningar som kan ge kärlkramp och hjärtinfarkt 

  • Vid en DT-undersökning passerar ett antal röntgenstrålar ett skikt av kroppen från flera olika håll. Röntgenstrålarna är avskärmade till millimetertunna strålknippen som fångas upp av detektorer. Av den insamlade informationen konstrueras tvärsnittsbilder med hjälp av en dator.

Datortomografi kranskärl

Med denna metod avbildas hjärtats kranskärl genom att kontrast fyller ut kärlen samtidigt som hjärtat röntgas. 

Metoden har hög känslighet för att slå fast att kranskärlen är friska – de patienter som har normala fynd behöver ofta ingen ytterligare utredning

CT Cardiac Angiogragraphy.jpg
Info inkudring
Övriga center
Journalsystem Analysis

UNIVERSITETSJUKHUSET I LUND/MALMÖ

(start under 2021)

SÖDERSJUKHUSET

(start under 2021)

Sjukhus som arbetar med att inkludera patienter till FAST-CCTA

DANDERDYS SJUKHUS

(startade i jan 2021)

UNIVERSITETSJUKHUSET I LINKÖPING

(start under 2021)

AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA

(start under 2021)

ÖVRIGA CENTER I SVERIGE

Fästpunkt 1

Har du frågor om FAST-CCTA?

Ställ din fråga här eller maila:

KONTAKT

Tack för att du skickar in!

FAST-CCTA 2021

bottom of page